Apteka Ooo Polymed

 • +380486869331
 • Myru Ave, 22, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • 8:00-21:00

other Establishments of this category “Pharmacy”

 • +380486866100
 • 1-ho Travnya St, 1, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486831395
 • Vitaliia Shuma St, 17, Chornomorsk, Одеська, Ukraine, 68000
 • Danchenka St, 17г, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486855120
 • 1-ho Travnya St, 3/в, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380930005900
 • Oleksandriis'ka St, 18-г, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68004
 • +380482333350
 • Oleksandriis'ka St, 17, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486840345
 • Myru Ave, 31, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • Parusna St, 8, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380930005900
 • Myru Ave, 37, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68003
 • +380486862034
 • 1V, Parusna St, 1В, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
Digital passport