Minimarket Verzhe

  • 0482 304 589
  • vulytsya Lazurna, 3, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ
  • Mon-Sun 05:00-22:00

other Establishments of this category “”

Digital passport