Slavskaya

  • +380638777587
  • 1 Travnya, 11zh, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, 68000
  • 8:00-20:30
  • http://slavskaya.org/

other Establishments of this category “Decor and household goods”

  • +380682806364
  • Mira Avenue, 9, Chornomorsk, Odesa region, 68000
  • +380487599440
  • vulytsya Danchenka, 5, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, 68000
  • +380985516378
  • Serednya vulytsya, 21, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, 68000
Digital passport