Stozhary

 • +380486824050
 • Myru Ave, 12, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • 8:00-20:00

other Establishments of this category “Pharmacy”

 • +380486843208
 • Myru Ave, 43, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486869331
 • Myru Ave, 22, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486861038
 • Myru Ave, 41, Chornomorsk, Одеська, Ukraine, 68000
 • Oleksandriis'ka St, 18г, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486850215
 • Oleksandriis'ka St, 21-А, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380930005900
 • Myru Ave, 37, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68003
 • +380486855120
 • 1-ho Travnya St, 3/в, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380486860148
 • 14-Д, Sportyvna St, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380487986466
 • Parusna St, 7, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
 • +380504681944
 • Vitaliia Shuma St, 6Б, Chornomorsk, Odessa Oblast, Ukraine, 68000
Digital passport