Sushi set

 • prospekt Myru, 18, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000

other Establishments of this category “Food delivery”

 • +380988101402
 • prospekt Myru, 32B, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380930755270
 • vulytsya Danchenka, 15, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380634575660
 • Oleksandriysʹka vulytsya, 125, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380936878781
 • vulytsya Parkova, 30, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380681393336
 • vulytsya Sportyvna, 5, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380934032323
 • 10B, vulytsya 1-ho Travnya, 10B, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380734249229
 • vulytsya Parkova, 30, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380933250025
 • prospekt Myru, 41/326n, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380937863276
 • vulytsya 1-ho Travnya, 5, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
 • +380963710295
 • vulytsya 1-ho Travnya, 10, Chornomorsʹk, Odesʹka oblastʹ, Ukrayina, 68000
Digital passport